ریموت ال ای دی

ریموت ال ای دی راه انداز ال ای دی های نواری RGB می باشند.

که میتوانند کارهای جالبی با نور انجام دهند.

یک سری از آنها دارای 4 برنامه، و یکسری از آنها دارای 24 برنامه مختلف برای رقص نور می باشند. فروشگاه اینترنتی امجد ال ای دی